Dětská ambulance

Adresa: Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 772 00 Olomouc

Telefony:
Pracovna ved. oddělení: +420 585 859 254
Kartotéka: +420 585 859 245

Ordinační hodiny:
Pondělí – Pátek 7.30 – 15:00

Činnost:

Diagnostika a terapie – zubní lékařství pro děti a dorost, včetně vývojových poruch orofaciální soustavy a zubů, poruch erupce zubů, parodontopatií a onemocnění ústní sliznice, traumatologie, ošetřování zubního kazu a jeho komplikací, preventivních programů a protetického ošetření.

Mezioborová spolupráce – (ortodoncie, maxilofaciální chirurgie, dětské lékařství, genetika, psychologie a psychiatrie), ošetřování hendikepovaných pacientů

Specializované poradny (pro zvýšenou kazivost chrupu, hendikepované pacienty, vývojové anomálie, poruchy erupce zubů a úrazy zubů)

Konzultace pro praktické zubní lékaře z jiných zařízení

Pregraduální výuka studentů zubního lékařství

Postgraduální výuka – stážové pobyty lékařů

Ošetřující lékaři – specialisté v oboru dětské stomatologie

vedoucí ambulance
odb.as. MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D. || e-mail: premysl.krejci@fnol.cz

vedoucí výuky
doc.MUDr.Květoslava Nováková, CSc. || e-mail:kvetoslava.novakova@upol.cz

MUDr. Miluše Dufková || e-mail:milduf@lf.upol.cz

MUDr. Eva Míšová, Ph.D. || email: eva.kaplova@upol.cz

MDDr. Blanka Tomečková

MDDr. Petra Kamínková

MDDr. Klára Kamínková