Preklinické zubní lékařství

Cílem preklinického zubního lékařství je seznámit studenta se základními materiály, nástroji a přístroji používanými v konzervačním zubním lékařství. Získat počáteční praktické dovednosti při orientaci v dutině ústní, prepace v přímém i nepřímém pracovním poli, preparace kavit I., II. a V. třídy na fantomech dle Blacka.

Vyšetřovací nástroje v zubním lékařství
Rotační nástroje v zubním lékařství (konzervační zubní lékařství)
Preparační násadce

Podložkové a podpodložkové materiály
Příprava kapslovaného amalgámu

Amalgámová výplň I. třídy dle Blacka (fantom)
Amalgámová výplň II. třídy dle Blacka (fantom)
Amalgámová výplň V.třídy dle Blacka (fantom)

Skloionomerní výplň
Kompozitní výplň III. třídy
Kompozitní výplň IV. třídy

Sádrový model – anatomická modelace horního meziálního řezáku
Plaster model- anatomy modelation of upper central incisor

Sádrový model – anatomická modelace dolního premoláru
Plaster model- anatomy modelation of lower premolar
Sádrový model – anatomická modelace prvního dolního moláru
Plaster model- anatomy modelation of lower first molar

Sádrový model – anatomická modelace horního špičáku

 

Všechny uvedené videa podléhají podmínkám licence Creative Commons, Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko distribuované z lékařských fakult, které jsou zapojeny do meziuniverzitní sítě Mefanet