Sádrový model – anatomická modelace dolního premoláru

Anatomická modelace zubů – premolár

Zkrácená a sestříhaná verze videa – neobsahuje všechny podrobné informace z praktických cvičení