Konzervační ambulance

Adresa: Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 772 00 Olomouc

Telefony:
Pracovna ved. oddělení: +420 585 859 242
Kartotéka: +420 585 859 248

Ordinační hodiny:
Pondělí – Pátek 7.30 – 15:00

Činnost:

Poskytujeme komplexní péči dospělým pacientům v oblasti konzervačního zubního lékařství a endodoncie v rámci výuky zubního lékařství. Na pracovišti probíhá pod vedením zkušených lékařů praktická výuka studentů oboru Zubní lékařství. Každý pacient je po klinickém a radiologickém vyšetření seznámen se stavem svého orálního zdraví a s možnostmi léčby. Provádíme profesionální úpravu orální hygieny a hygienické instruktáže, vysvětlujeme význam prevence. Ošetřujeme zubní kaz a jeho následky, nekariézní defekty a ztráty tvrdých zubních tkání vzniklé úrazy. Provádíme terapii hrazenou ze zdravotního pojištění i estetické rekonstrukce z nadstandardních materiálů. Při volbě výplňových materiálů zohledňujeme požadavky pacienta. Ošetřování studentem je při použití nadstandardních materiálů a postupů finančně zvýhodněno. V nabídce našich výkonů je i profesionální bělení zubů. Při ošetřování kořenových kanálků používáme moderní rotační a reciprokující techniky opracování kořenových kanálků a trojrozměrné plnění kořenových kanálků. Provádíme rovněž sekundární endodoncii, tj. odstraňování starých kořenových výplní a nové ošetření kořenových kanálků. Naše pracoviště je vybaveno moderním operačním mikroskopem, který umožňuje ošetření komplikovaných případů při zvětšení operačního pole. K diagnostice, kontrole postupu a výsledků ošetření vyžíváme ortopantomografické vyšetření (OPG), radiovisiografii (RVG), popř. 3D CT vyšetření.

Poskytujeme konziliární služby praktickým zubním lékařům ze spádové oblasti na základě jejich požadavků. Zubní lékaři i specialisté se mohou na naše pracoviště obrátit s žádostí o pomoc či radu nebo na základě doporučení předat pacienta k léčbě.  Poskytujeme ošetření rizikovým a hendikepovaným dospělým pacientům. V indikovaných případech provádíme ošetření v celkové anestezii na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Pro zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc poskytují dva závodní lékaři léčebně preventivní péči v rámci praktického zubního lékařství.

Ošetřující lékaři – specialisté v oboru záchovné stomatologie


vedoucí ambulance
odb. as. MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D. || e-mail: harvan_l@seznam.cz

zástupce vedoucího ambulance
odb. as. Stomatolog Yulia Morozova, Ph.D. || email: yulia.morozova@upol.cz

závodní lékař FNOL
odb. as. MUDr. Miroslav Havlík || e-mail: miroslav.havlik@fnol.cz

závodní lékař FNOL
as. MDDr. Matouš Kašpar || email: matous.kaspar@gmail.com

odb. as. MUDr. Zdeňka Zapletalová, Ph.D. || e-mail: zdenka.zapletalova@upol.cz

odb. as. MUDr. Jarmila Badalová || e-mail: jarmila.badalova@upol.cz

as. MDDr. Pavel Holík || email: holikpavel@volny.cz

as. MDDr. Alexandr Jusku || email:

as. MDDr. Barbora Novotná || email: novotnaba@seznam.cz

as. MDDr. Lucia Čmelová || email: luciacmelova@gmail.com

as. MDDr. Andrea Petřivalská || email: andrea.petrivalska@gmail.com

MDDr. Roman Moštěk || email: