+420585859232 || +420585859246
Vyberte stránku

Kontakt

Adresa: Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 772 00 Olomouc

pověřena vedením Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL

MDDr. Iva Voborná, Ph.D., telefon: +420 58 58 59 229

Zástupce přednosty pro LP: MUDr. Věra Konečná, telefon: +420 58 58 59 220

Vrchní sestra: Jana Tománková, telefon: +420 58 58 59 253

Vedoucí zubní technik: Dáša Posypanková, telefon: +420 58 58 59 212

Sekretariát

Hana Svobodová || e-mail: hana.svobodova@upol.cz

telefon: +420 58 58 59 232, fax: +420 58 54 18 121

Zuzana Křížková || e-mail: zuzana.krizkova@fnol.cz

telefon: +420 58 58 59 246, fax: +420 58 54 18 121

Webmaster: MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D. || email: lubos.harvan@upol.cz