+420585859232 || +420585859246

E-learning

V dnešní době se stále častěji setkáváme s pojmem e-learning. Pojetí e-learning má několik definic, ale nejvhodnější je definice akcentující pedagogickou stránku, podle které e-learning charakterizujeme jako vzdělávací proces spojený s počítači a informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Probíhá zde vzdělávání za účelem dosažení vzdělávacích cílů dle Bloomovy taxonomie (znalost, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, evaluace). Přesto, že můžeme říci, že výhody této nové formy výuky převažují, jsou obory, jež se bez klasické formy výuky neobejdou. K těm oborům patří i zubní lékařství. Zavedením e-learningu do klasické prezenční výuky plánujeme zvýšit přístup ke vzdělání a zajistit  co nejlepší kvalitu vzdělávání studentů zubního lékařství.

A především platí, že e-learning je pouze trochu o počítačích, ale především o pedagogice.