Preendodontická dostavba

Pre-endodontic build-up – autor: Michal Dudek | pracoviště: Výzkumný ústav stomatologický 1.LF a VFN | publikováno: 22.4.2011

 

Preendodontická dostavba je úkon, který se provádí při v indikacích, kde není možnost bezpečně nasadit koferdam (sklouzávání spony, subgingivální defekt, narušení ferulle). Jako materiál se používá flow kompozitní materiál, kompozitní materiál popř. i SIC.