Systém EQ Master – termokondenzační metoda plnění kořenového kanálku.

1. Kanálek je připravený na definitivní plnění – provedeno chemicko-mechanické opracování a vysušení.

plus_img_09

 

 

 

 

 
2. Vyberete si refereční gutaperčový čep (MAC) dle systému, kterým jste kořenový kanálek opracovali. Označte si pracovní délku a vyzkoušejte v kořenovém kanálku.
3. Zvolte velikost horkého pluggeru a zkraťte pracovní délku o 4-6 mm.

plus_img_10

 

 

 

 

 

 

4. Naneste na gutaperčovém čepu sealer do kořenového kanálku. Horkým pluggrem odstraňte přebytky gutaperčového čepu. Prohřívejtě gutaperčový čep apikálním směrem na požadovanou pracovní délku. Po dosažení pracovní délky nechte gutaperču ochládnout po dobu 10 sekund. Následně zahřejte horký plugger na cca 2 sekundy a celý obsah gutaperči odstraňte. V kořenovém kanálku zůstane pouze apikální část v délce 4-6 mm. Z lehka studeným plugrem dokondezujeme. Takto je apikální část zaplněna.

plus_img_11

plus_img_12

 

 

 

 

 

 

5. Do kořenového kanálku na dno zasuneme jehlu od přístroje na rozehřívání gutaperči. Při pomalém injekování rozehřáté gutaperči postupně jehlu povytahujeme. Doporučená maximální výška plnění je 2 mm. Postupně pluggrem kondenzujeme rozehřátou gutaperču.

plus_img_13

 

 

 

 

 

 

6. Postup dle bodu 5 opakujeme až do úplného zaplnění kořenového kanálku.

plus_img_14