Konference Úsměv 024

Vážení kolegové,
Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci pořádá dne 22. 3. 2024 konferenci stomatologů, dentálních hygienistek a zubních sester „Úsměv 024“, zaměřenou především na prezentace postgraduálních studentů a mladých lékařů.

Hlavní témata:
1. Současný pohled na problematiku parodontopatií
2. Problematika parafunkcí v zubním lékařství
3. Polytématika

Hlavní přednášející:
MDDr. Marek Vlna: „De/mystifikácia bruxizmu“
MDDr. Šimon Belák, Ph.D. „Ako na gingiválne recesy?“

Místo konání:
Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Palackého 12, Olomouc

Časový harmonogram:
Dopolední blok: 9.00–12.00
Polední přestávka: 12.00–13.00
Odpolední blok: 13.00–16.00

Konference je registrovaná vzdělávací akce ČSK, počet kreditů 5
Poplatek za registraci 2 500,- Kč
Těšíme se na setkání v Olomouci
Stomatolog Yuliya Morozova, Ph.D. vědecký sekretář
KZL LF UP a FN, Palackého 12
Olomouc 772 00

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Pověřena vedením
KZL LF UP a FN, Palackého 12
Olomouc 772 00

Sekretariát:
Hana Svobodová
e-mail: hana.svobodova@upol.cz

V Olomouci dne 7.12.2023

Registrace na konferenci je spuštěna

Registrovat se můžete do 15.3.2024.
Registrační poplatek musí být uhrazen do 15.3.2024 včetně.

Úsměv 024 - Odborný program

Pátek 22.3.2024

Dopolední blok

Moderátor: Veronika Tvrdá

Zahájení konference
1. 9.00 ̶ 10.00 Belák Š. (Žilina, Olomouc)
Ako na gingiválne recesy?
2. 10.00 ̶ 10.15 Chamlarová S., Ličková B., Ptáčková L., Sluka D., Portašíková K., Urbanová W., Dubovská I. (Olomouc, Praha)
In vitro/in vivo degradace síly elastických tahů v ortodoncii
3. 10.15 ̶ 10.30 Ptáčková L., Dubovská I. (Olomouc)
Retence horních špičáků
4. 10.30 ̶ 10.45 Leger A., Koťová M. (Praha)
Ošetření chybějícího horního postranního řezáků u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem

10.45 ̶ 11.00 Coffee break

5. 11.00 ̶ 11.15 Al Akkad M., Mounajjed R. (Olomouc)
Posouzení korunek vyrobených CAD/CAM z hlediska okrajového uzávěru
6. 11.15 ̶ 11.30 Frimelová K., Klieštíková A., Bublík J. (Olomouc)
Hodnoty ISQ & ITV během okamžité a odložené implantace. Observační studie.
7. 11.30 ̶ 11.45 Nagyová V., Grundfest D., Kybic J., Tichý A. (Praha)
Využití strojového učení k segmentaci výplní a protetických prací na bitewingu
8. 11.45 ̶ 12.00 Tichý A., Kunt L., Nagyová V., Kybic J. (Praha)
Detekce zubního kazu na bitewingu pomocí strojového učení

12.00 ̶ 13.00 Polední přestávka

Odpolední blok

Moderátor: Soňa Zábojníková

9. 13.00 ̶ 14.15 Vlna M. (Trnava)
De/mystifikácia bruxizmu
10. 14.15 ̶ 14.30 Adámková H., Harvan Ľ. (Olomouc)
Úvod do světa navigované endodoncie
11. 14.30 ̶ 14.45 Halusková A., Hromčík F. (Brno)
Léčba parodontálních defektů souvisejících s extrakcí třetích molárů

Ukončení konference