Klinika zubního lékařství

Poskytuje komplexní léčebně preventivní péči v celém rozsahu zubního lékařství.

Zahrnuje obory Konzervační zubní lékařství (výplně a endodontická léčba zubu),  dětské zubní lékařství (ošetření pacientů do 18 let), Parodontologie (onemocnění dásní a parodontu), Protetické zubní lékařství (fixní a snímatelné zubní náhrady), Ortodoncie (rovnání zubů fixními a snímacími aparáty).

Klinika zubního lékařství sídlí mimo areál Fakultní nemocnice, v samostatném objektu v ulici Palackého 12, 772 00 Olomouc.

Kontaktní osoby:

pověřena vedením Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL MDDr. Iva Voborná, Ph.D., telefon: +420 58 58 59 229
Zástupce přednosty pro LP: MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D., telefon: +420 58 58 59 220
Vrchní sestra: Mgr. Radmila Horáčková, MBA, telefon: +420 58 58 59 253

Sekretariát
Hana Svobodová || e-mail: hana.svobodova@upol.cz telefon: +420 58 58 59 232
Zuzana Křížková || e-mail: zuzana.krizkova@fnol.cz telefon: +420 58 58 59 246

Webmaster: MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D. || email: lubos.harvan@upol.cz