+420585859232 || +420585859246

O nás

Historie kliniky
Jak šel čas olomoucké stomatologie

Když došlo v únoru 1946 k slavnostnímu obnovení Univerzity v Olomouci a zřízení Lékařské fakulty, neexistovalo v nemocnici našeho města žádné stomatologické oddělení. Stomatologickou kliniku bylo nutné tehdy zřídit, aby tento obor mohl být vyučován v rámci lékařského studia. Nově zřízené stomatologické oddělení existovalo v poválečných letech pouze formálně a přednostou byl tehdejší přednosta porodnicko-gynekologické kliniky doc. MUDr. Vladislav Rapant. Přednáškami pověřil svého asistenta MUDr. Kamila Typovského.
Začátkem roku 1946 byl jmenován přednostou Stomatologické kliniky LF UP doc. MUDr. Bedřich Žák, který přišel z Brna. Prostorově byla klinika situována do dřevěné stavby za porodnicko-gynekologickou klinikou. Pro stomatologii zde byly vyhrazeny dvě místnosti: ambulance a pracovna přednosty.
V roce 1950 byla klinika přemístěna do adaptovaného domku na I.P.Pavlova 3 (v místě dnešní mimoúrovňové křižovatky pod nemocnicí). Zde od roku 1952 do roku 1954 vykonával funkci přednosty doc. MUDr. J. Švejda. V té době vznikla jednotlivá oddělení kliniky. Každé oddělení mělo jednu samostatnou ordinaci se 3 křesly. V roce 1951 byla zahájena výuka stomatologického směru, prostory však byly pro výuku nedostatečné a část výuky byla zajišťována formou různých prázdninových stáží na zubních odděleních poliklinik Okresních ústavů národního zdraví.
V roce 1954 se stal přednostou kliniky doc. MUDr. J. Šimek, kterému se v roce 1960 podařilo získat pro stomatologii budovu na ulici Palackého 12, kam byla přemístěna stomatologická oddělení s výjimkou oddělení stomatologické chirurgie, které zůstalo pod vedením prof. MUDr. E. Jiravy, DrSc. v budově I.P.Pavlova 3. Dlouhodobé adaptace budovy na Palackého 12 trvaly celkem 5 let.
V roce 1961 se stal přednostou kliniky tehdy doc. MUDr. J. Novotný. Ve školním roce 1961/1962 byla původní jediná stomatologická katedra rozdělena na katedru terapeutické stomatologie (konzervační stomatologie, pedodoncie a parodontologie), katedru ortopedické a chirurgické stomatologie. Samotná katedra stomatochirurgická pak vznikla v roce 1964 a v roce 1977 se přestěhovala do nové budovy na Puškinově ulici.
Stomatologická klinika byla největší klinikou ve fakultní nemocnici a obsahovala všechna stomatologická oddělení. V roce 1979 byla rozdělena na tři pracoviště, které se staly základem pro I. , II. a III. stomatologickou kliniku.
Přednostou I. stomatologické kliniky byl ustanoven prof. MUDr. B. Fiala, DrSc. , II. stomatologické kliniky prof. MUDr. Z. Fagoš, CSc. a III. stomatologické kliniky, ze které v roce 1991 vznikla Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, prof. MUDr. E. Jirava, DrSc. V roce 1991 se stala přednostkou I. stomatologické kliniky doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc. a přednostou II. stomatologické kliniky byl v letech 1990-1993 prof. MUDr. M. Kamínek, DrSc. a od roku 1993 tehdy doc. MUDr. M. Eber, CSc.
V roce 2004 byly I. a II. stomatologická klinika sloučeny v jedno pracoviště pod názvem Klinika zubního lékařství. Přednostou se stal prof. MUDr. M. Eber, CSc. Klinika má 5 klinických oddělení, vlastní protetickou a ortodontickou laboratoř a 2 pracoviště pro preklinickou výuku. Celkem má klinika k dispozici 57 zubních souprav.
Studium stomatologie původně krátce po válce čtyřleté, se změnilo na studium pětileté a od roku 1990 na studium šestileté. Významná změna v koncepci pregraduální výuky nastala v roce 2003/2004, kdy v rámci harmonizace výuky se státy EU byl zahájen pětiletý studijní program zubní lékařství. Ten se od původního programu stomatologie liší zejména vyšším počtem hodin praktické výuky a vyšším počtem hodin výuky zubního lékařství, zatímco počty hodin výuky ostatních lékařských oborů byly sníženy. Tato zásadní změna byla realizována na všech lékařských fakultách v České republice.
Od roku 1991 se na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci realizuje i postgraduální studium oboru stomatologie jak ve formě prezenční, tak i ve formě kombinované. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má akreditovanou Oborovou radu ze stomatologie, jejímž prvním předsedou byl prof. MUDr. E. Jirava, DrSc. a v současnosti tuto funkci vykonává prof. MUDr. J. Pazdera, CSc..

Přednostové stomatologické kliniky:
doc. MUDr. Vladislav Rapant (1946 – 1946)
doc. MUDr. Bedřich Žák (1946 – 1952)
doc. MUDr. Josef Švejda (1952 – 1954)
doc. MUDr. Josef Šimek (1954 -1961)
prof. MUDr. Jaromír Novotný, DrSc. (1961 – 1979)

Přednostové Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie:
prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. (1979 – 1990)
doc. MUDr. Vladimír Brunner, CSc. (1991 – 1994)
prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. (1994 – 1995)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (1995 – dosud)

Přednostové II.stomatologické kliniky:
prof. MUDr. Zdeněk Fagoš,CSc. (1979 – 1990)
prof. MUDr. Milan Kamínek,DrSc. (1990 – 1993)
prof. MUDr. Miroslav Eber,CSc. (1993 – 2004)

Přednostové I. stomatologické kliniky:
prof. MUDr. Boris Fiala, DrSc. (1979 – 1991)
doc. MUDr. Jitka Stejskalová, CSc. (1991 – 2004)

Přednosta Kliniky zubního lékařství:
prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. (2004 – 2008)
Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. (jmenován v roce 2008)

istanbul escort adalar escort esenyurt escort küçükçekmece escort bağcılar escort pendik escort ümraniye escort bahçelievler escort sultangazi escort üsküdar escort başakşehir escort gaziosmanpaşa escort kadıköy escort kartal escort sancaktepe escort avcılar escort kağıthane escort esenler escort ataşehir escort eyüpsultan escort beylikdüzü escort fatih escort sarıyer escort sultanbeyli escort arnavutköy escort zeytinburnu escort çekmeköy escort tuzla escort şişli escort güngören escort bayrampaşa escort büyükçekmece escort beykoz escort beyoğlu escort bakırköy escort silivri escort beşiktaş escort çatalca escort şile escort maltepe escort kurtköy escort mecidiyeköy escort bahçeşehir escort şirinevler escort kartal escort maltepe escort